TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đấu giá qsdđ

Kết quả bán đấu tài sản

Kết quả bán đấu tài sản

1. Kết quả bán đấu giá khu đất có diện tích 7.767,6 m2 tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - Giá đấu giá thành: 25.537.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu). - Ngày đấu giá thành:ngày 29 tháng 12 năm 2016

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: 1. Tên tài sản và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất 08 nền gồm: (B53, B54, B55, B94, B95, 35A, N8, N11), Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (TL năm 2001) bán từng nền.

Xem tiếp Xem chi tiết
Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất: 1.Tên khu đất: diện tích 6.204,4m² tại Trung tâm thương mại ven song Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7- đã đấu giá QSDĐ 2.Địa chỉ: Trung tâm Thương mại ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7

Xem tiếp Xem chi tiết