TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đấu giá qsdđ

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất: 1.Tên khu đất: diện tích 6.204,4m² tại Trung tâm thương mại ven song Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7- đã đấu giá QSDĐ 2.Địa chỉ: Trung tâm Thương mại ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7

Xem tiếp Xem chi tiết