Đấu giá QSDĐ

Các lô đất đưa bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đối với khu chung cư R1, R2, R3, R4, R5 trong khu 38,4ha tại phường Bình Khánh, Quận 2.

1. Các lô đất đưa bán đấu giá:Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đối với khu chung cư R1, R2, R3, R4, R5  trong khu 38,4ha tại phường Bình Khánh, Quận 2.

Tên dự án đấu giá

Vị trí

Tổng diện tích (m2)

Tổng giá trị quyền sử dụng đất (đồng)

Tổng giá trị nhà (đồng)

Tổng giá trị nhà và đất(đồng)

Dự án 2.220 căn hộ

R1

31.461,72

818.004.720.000

4.398.545.941.479

5.619.778.681.479

R2

8.166,36

212.325.360.000

R3

7.342,41

190.902.660.000

Dự án 1.570 căn hộ

R4

19.616,00

510.016.000.000

2.706.690.883.000

3.534.816.883.000

R5

12.235,00

318.110.000.000

(Theo Quyết định số 6588/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 trong khu 38,4ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 để làm cơ sở bán đấu giá).

2. Hình thức sử dụng đất: Giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

3. Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng đất ổn định lâu dài đối với đất ở và 50 năm đối với đất thương mại – dịch vụ.

4. Thông tin quy hoạch:

Quyết định số 66/QĐ-BQL ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Cụm 2 (Lô R4, R5) thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

5. Bản đồ

Bản đồ vị trí số 31259/GĐ-TNMT do Trung tâm Địa chính đô thị phía Nam lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng  7 năm 2010.

6. Hồ sơ pháp lý tài sản:

a) Pháp lý chung

Quyết định số 66/QĐ-BQL ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Cụm 2 (Lô R4, R5) thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha).

Thông báo 559/TB-VP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố nội dung kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về giải quyết quỹ nhà 5.626 căn hộ còn lại thuộc Chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công văn số 11988/STNMT-TTPTQĐ ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh về phương án đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đối với khu chung cư R1, R2, R3, R4, R5 (3.790 căn hộ) tại phường Bình Khánh, Quận 2;

Công văn số 7710/UBND-ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh về phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đối với khu chung cư R1, R2, R3, R4, R5 (3.790 căn hộ) tại phường Bình Khánh, Quận 2;

Quyết định số 6588/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh về phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô đất  R1, R2, R3, R4 và R5 trong khu 38,4ha phường Bình Khánh, Quận 2 để làm cơ sở bán đấu giá;

Công văn số 88/STC-NS ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh về thông báo giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô đất  R1, R2, R3, R4 và R5 trong khu 38,4ha phường Bình Khánh, Quận 2;

b) Pháp lý Dự án 1.570 căn (Lô R4, R5)

Văn bản số 364/BQL-QH ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm về điều chỉnh gia tăng diện tích sàn xây dựng Khu 2 (Cụm 2) thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) theo yêu cầu Phòng cháy chữa cháy;

Văn bản số 149/BXD-HĐXD ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Bộ Xây dựng về góp ý thiết kế cơ sở cụm 2 Lô R4, R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (38,4ha) – Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Văn bản số 22/BXD-HĐXD ngày 11 tháng 03 năm 2011 của Bộ xây dựng về góp ý điều chỉnh diện tích sàn cụm 2 Lô R4, R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (38,4ha) – Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Văn bản số 2323/UBND-ĐTMT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án khu 2 (1570 căn hộ) thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) phường Bình Khánh, Quận 2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Hợp đồng số 05/2012/HĐ-BQL-KH ngày 17 tháng 7 năm 2012 về  mua 1570 căn hộ tại khu dân cư 38,4ha phường Bình Khánh, Quận 2 giữa Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Liên danh Tổng Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và Công ty POS - A.C.CO.,LTD. Architects&Consultants;

Công văn số 798/GĐ-GĐ1 ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Lô R4 thuộc dự án khu 2 (1570 căn hộ) Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Văn bản số 06/GĐ-GĐ1 ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Cục Giám định Nhà nước vế chất lượng công trình xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Lô R5 (1570 căn hộ) Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Văn bản số 1304/PCCC-P2 ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công An về việc nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy lô R4, R5 thuộc dự án Khu dân cư tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Biên bản số 03/NT_HTCT/R4; 03/NT_HTCT/R5 ngày 10 tháng 03 năm 2016 về nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng lô R4 và R5 dự án khu 2 (1570 căn hộ) Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng số 47F/CN.15/TT.KĐ.CNCL đối với lô R4 thuộc dự án khu 2 (1570 căn hộ) Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng số 47G/CN.15/TT.KĐ.CNCL đối với lô R5 thuộc dự án khu 2 (1570 căn hộ) Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha) nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Văn bản số 1737/UBND-QLĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 2 về chốt số nhà cho Khu chung cư R4, R5 (1570 căn hộ) thuộc dự án Khu dân cư tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Quyết định số 5667/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với lô R4, R5 (1.570 căn hộ) thuộc dự án Khu dân cư tái định cư 38,4ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Bình Khánh, Quận 2;

c) Pháp lý Dự án 2.200 căn (Lô R1, R2, R3)

  Văn bản số 738/BQL-QH ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trả lời việc giải trình của Công ty Deawon liên quan các góp ý thiết kế cơ sở của Bộ Xây dựng tại công văn số 1760/BXD-HĐXD ngày 15 tháng 9 năm 2010;

  Hợp đồng số 251/2013/HĐ-BQL-KH ngày 22 tháng 02 năm 2013 về  chuyển nhượng 2220 căn hộ (Khu 1) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4ha  phường Bình Khánh, Quận 2 giữa Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Liên danh Tổng Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và Công ty POS - A.C.CO.,LTD. Architects&Consultants;

  Công văn số 4442/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Khu 1(2.220 căn) và hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4ha phường Bình Khánh, Quận 2 thay thế Công ty TNHH Đầu tư Deawon Bình Khánh;

Văn bản số 192/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án thành phần xây dựng 2.220 căn hộ thuộc khu dân cư tái định cư và dự án hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4ha Bình Khánh phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Văn bản số 5453a/PCCC-P2 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố về nghiệm thu Phòng cháy và chữa cháy đối với 2.220 căn hộ, phường Bình Khánh, Quận 2;

Văn bản số 07/GĐ-GĐ1 ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 2.220 căn hộ, phường Bình Khánh, Quận 2;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng ngày 08 tháng 4 năm 2016 đối với Khu R1, R2, R3 (dự án 2.220 căn hộ) phường Bình Khánh, Quận 2;

Văn bản số 2452/UBND-QLĐT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 2 về cấp số nhà cho Khu chung cư R1, R2, R3 dự án khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4ha);

Quyết định số 5668/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với lô R1, R2, R3 (2.220 căn hộ) thuộc dự án Khu dân cư tái định cư 38,4ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Bình Khánh, Quận 2.

7. Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm của từng dự án. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 07/02/2018.

Khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản. Tiền đặt trước tham gia đấu giá, khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản số 060153075312 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Trung tâm hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trước ngày đấu giá.

8. Thông báo bán đấu giá được đăng trên báo: Sài Gòn giải phóng ngày 16/01/2018 và báo Tuổi trẻ  ngày 19/01/2018

9. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 02 năm 2018.

10. Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 9 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2018.

11. Xem tài sản xin liên hệ: Chị Mai: 0909.342.481

Thời gian:   14 giờ 00 ngày Thứ 2 (ngày 22, 29 tháng 01 và ngày 05 tháng 02 năm 2018).

                   08 giờ 00 ngày Thứ 4, 6 (ngày 24, 26, 31 tháng 01 và ngày 02 tháng 02 năm 2018).

12. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại :028.38.119.849 – 028.110.957 – 028.115.845 hoặc có thể tham khảo thông tin trên trang web Trung tâm : http://www.daugiatphcm.com.

13. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Theo hướng dẫn Sở Tài chính tại văn bản số 88/STC-NS ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh về thông báo giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô đất  R1, R2, R3, R4 và R5 trong khu 38,4ha phường Bình Khánh, Quận 2.

TTPTQĐ