Đấu giá QSDĐ

Đấu giá: 200 căn hộ chung cư thuộc dự án khu tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7 (Block B4 chung cư Era Town)

- Văn bản số 7328/UBND-DT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bán đấu giá quỹ căn hộ tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7.

-   Quyết định số 899/UBND-ĐT ngày 09 thánh 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án đấu giá đối với 200 căn hộ Khu tái định cư phường Phú Mỹ Quận 7.

-       Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt giá 200 căn hộ chung cư thuộc dự án Khu tái cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ Quận 7.

1.   Thông tin quy hoạch:

-       Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch 1/500 Khu tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7.

-       Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-SXD-TĐDA ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ Quận 7;

-       Quyết định 30/QĐ-SXD-TĐDA ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ Quận 7;

-       Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SXD-TĐDA ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ Quận 7;

-       Quyết định số 80/QĐ-SXD-TĐDA ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây dựng về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Phú Mỹ, Quận 7.

2.   Bản đồ

Theo Bản đồ số 124169/ĐĐBĐ ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm Đo đạc Bản đồ.

II.     Thông tin các căn hộ chuẩn bị đưa ra đấu giá:

1.   Giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá

Vị trí

Căn hộ

Số lượng căn hộ (căn hộ)

Diện tích từng căn hộ (m2)

Tổng diện tích (thông thủy) (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

(chưa bao gồm VAT)

Tầng 13

13.01-13.04, 13.17-13.21,13.23

10

60.4 - 66.6

620.60

9.783.366.358

Tầng 14

14.01-14.28

28

40.3 - 72.7

1,542.20

24.139.996.540

Tầng 15

15.01-15.28

28

40.3 - 66.6

1,455.00

22.772.586.570

Tầng 16

16.01-16.28

28

40.3 - 66.6

1,455.00

22.931.719.920

Tầng 17

17.01-17.28

28

40.3 - 66.6

1,478.30

23.299.855.514

Tầng 18

18.01-18.28

28

40.3 - 66.6

1,455.00

22.931.719.920

Tầng 19

19.01-19.28

28

40.3 - 66.6

1,455.00

22.931.719.920

Tầng 20

20.01-20.22

22

40.3 - 66.6

1,139.40

17.922.424.248

Tổng

200

 

10,600.5

166.713.388.990

 (Theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án giá 200 căn hộ chung cư thuộc dự án Khu Tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7 để làm cơ sở bán đấu giá).

2.   Hình thức sở hữu căn hộ: sở hữu căn hộ thông qua đấu giá.

- Theo Khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở 2014 về Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

- Theo Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở, về hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài:

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.”

3.   Thời hạn sở hữu căn hộ: Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 99/2015/NĐ-CP về Thời hạn sở hữu nhà ở:

“2. Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho tổ chức đó. Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi thời hạn thì trong Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn.

3. Cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; khi hết thời hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này.”

4.   Số lượng nhà ở được sở hữu:

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014 về Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài:

“a) Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà.

-       Theo Khoản 3 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP về Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu:

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

5.   Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm của từng gói đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 04/7/2018.

Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản. Tiền đặt trước tham gia đấu giá, khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản số 060153075312 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng trước ngày đấu giá.

6.   Thông báo bán đấu giá được đăng trên báo: Sài Gòn giải phóng          và báo Tuổi trẻ.

7.   Thời hạn tiếp nhận hồ sơ và đăng kí tham gia đấu giá: Từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 02/7/2018.

8.   Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2018.

(Đính kèm thông báo cụ thể từng gói đấu giá).

9.   Xem tài sản xin liên hệ: Chị Mai: 0909.342.481

Thời gian: Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 02/7/2018.

10.    Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại :028.38.119.849 – 028.110.957 – 028.115.845 hoặc có thể tham khảo thông tin trên trang web Trung tâm : http://www.daugiatphcm.com.

11.   Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Theo hướng dẫn Sở Tài chính tại văn bản số 3038/STC-NS ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh về thông báo giá khởi điểm bán đấu giá quyền sở hữu căn hộ đối với 200 căn hộ tại khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản thì hủy kết quả trúng đấu giá Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tham mưu cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục hủy kết quả trúng đấu giá theo quy định. Người trúng đấu giá không được hoàn lại khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá. Số tiền trúng đấu giá đã nộp còn lại (nếu có) sẽ được hoàn trả mà không tính lãi suất.

Đối tượng trúng đấu giá có trách nhiệm nộp 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì của giá trúng đấu giá và cùng thời điểm nộp tiền trúng đấu giá, cụ thể:

-  10% thuế VAT của giá trúng đấu giá nộp vào tài khoản Trung tâm Phát triển quỹ đất.

-  2% phí bảo trì của giá trúng đấu giá nộp vào tài khoản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản 4761/UBND-PCNC ngày 30 tháng 8 năm 2016 về kiểm tra hiện trạng sử dụng và xử lý vi phạm trong quá trình quản lý vận hành Chung cư Kỷ Nguyên-The Era Town, Quận 7.

12. Thời hạn nhận tài sản:Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành bàn giao nhà ở tại thực địa cho đối tượng trúng đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Sở Tài chính và đồng thời người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì của giá trúng đấu giá.

13. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

 

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản số 556/TTĐG (gói 1)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 557/TTĐG (gói 2)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 558/TTĐG (gói 3)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 559/TTĐG (gói 4)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 560/TTĐG (gói 5)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 561/TTĐG (gói 6)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 562/TTĐG (gói 7)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 563/TTĐG (gói 8)

 

TTPTQĐ