Đấu giá QSDĐ

Kết quả bán đấu tài sản

1. Kết quả bán đấu giá khu đất có diện tích 7.767,6 m2 tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

- Giá đấu giá thành: 25.537.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu).

- Ngày đấu giá thành:ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

 2. Kết quả bán đấu giá khu đất tại số 309 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh

- Giá đấu giá thành: 12.090.000.000 đồng (Mười hai tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng).

- Ngày đấu giá thành:ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

3. Kết quả bán đấu giá Khu đất 3,1ha (31.005,4m2) trong Khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

- Giá trúng đấu giá: 149.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng).

- Ngày đấu giá thành:ngày 20 tháng 02 năm 2017

TTPTQĐ