Đấu giá QSDĐ

Khu đất chuẩn bị đưa ra đấu giá Theo Quyết định số 5828/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

 1. Các nền đất đưa bán đấu giá:

Tên gói đấu giá

Nội dung gói đấu giá

Số lượng (nền)

Tổng diện tích (m2)

Tổng giá trị của gói đấu giá (đồng)

Gói 1

Nền S17, mặt tiền đường C2, lộ giới đường 12m, thuộc khu dân cư 143ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

01

346,41

10.652.107.500

Gói 2

Nền I14 và I18, mặt tiền đường nội bộ, lộ giới 22m - có đường đâm thẳng vào khu đất, thuộc khu dân cư 174ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

02

259

11.741.506.000

Gói 3

Lô C2-01 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

25

4.333,8

78.106.016.000

Gói 4

Lô C2-04 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

18

3.085

49.423.915.000

Gói 5

Lô C2-05 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

17

2.803,5

46.617.577.000

Gói 6

Lô C2-06 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

34

5.730,2

94.376.434.400

Gói 7

C3-01 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

20

3.145

50.336.815.000

Gói 8

Lô C3-02 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

20

3.145

52.265.230.000

Gói 9

Lô C3-03 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

20

3.085

51.317.350.000

Gói 10

Lô C3-06 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

38

5.754,6

98.629.313.600

Gói 11

Lô C4-01 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

6

913,7

16.453.759.500

Gói 12

Lô C4-02 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

26

3.630

85.168.590.000

Gói 13

Lô C4-03 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

14

2.055

46.700.565.000

Gói 14

Lô C5-06 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

85

9.252,9

156.087.378.500

Gói 15

Lô C5-07 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

41

4.247

71.042.072.000

Gói 16

Lô C5-08 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

17

2.132,4

35.303.445.400

Gói 17

Lô C5-09 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

7

903,7

15.014.158.200

Gói 18

Lô C5-11 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

78

8.263,1

138.926.997.100

Gói 19

Lô C5-12 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

78

9.143,2

153.086.654.400

Gói 20

Lô C5-13 thuộc khu dân cư 50ha, phường Cát Lái, Quận 2

39

4.774,1

101.874.310.100

(Theo Quyết định số 5828/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án giá đất đất đối với 586 nền đất ở không thuộc Chương trình đầu tư 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở xác định giá khởi điểm đề bán đấu giá).

2. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3. Thời hạn sử dụng đất: Sử dụng đất ổn định lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch:

- Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND Quận  2 và số 3461/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND Quận 2 về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 1 diện tích 35,28236ha do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 làm chủ đầu tư  tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

- Quyết định số 3733/KTST-ĐB2 ngày 25/10/2001 của Kiến trúc sư trưởng TP về phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu nhà ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Khu A).

- Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND Quận 2 về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cát Lái, diện tích 152,92ha phường Cát Lái, Quận 2 do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (Invesco) (quy hoạch sử dụng đất-kiến trúc-giao thông).

 5. Bản đồ

- Bản đồ hiện trạng vị trí –Phân lô tổng thể khu đất diện tích 346,158m2, tờ bản đồ số 21,22,23,30,31 Bộ địa chính phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Theo tài liệu đo năm 2003) thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Hợp đồng số 0406/HĐDV-ĐĐ-Tcity giữa Công ty quản lý và phát triển nhà Quận 2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm (Gói 1).

- Bản đồ hiện trạng vị trí –Phân lô tổng thể số 43242/GĐ-TNMT  được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 12/07/2012 (Gói 2).

- Bản đồ vị trí - phân lô số 7472/ĐĐ/GĐ-TNMT do Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn – Xây dựng Sơn Trà lập, Trung tâm Đo đạc bản đồ kiểm tra và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18 tháng 9 năm 2008 (Gói 3 đến gói 20).

6. Hồ sơ pháp lý tài sản:

a) Pháp lý chung

- Thông báo số 502/TB-VP ngày 19/6/2017 của VP UBND TP về nội dung kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án đầu tư, xây dựng  Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Công văn số 6195/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân TP Về phương án đấu giá 586 nền đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Cát Lái, Quận 2

- Công văn số 8349/STC-NS ngày 23/10/2017 của Sở Tài chính Về thông báo giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 586 nền đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Cát Lái, Quận 2.

- Công văn số 5828/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án giá đất đất đối với 586 nền đất ở không thuộc Chương trình đầu tư 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở xác định giá khởi điểm đề bán đấu giá.

b) Pháp lý gói 1

- Hợp đồng Kinh tế số 20/04/HĐ-QLDA ngày 20/12/2004 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư Thủ Thiêm về việc chuyển nhượng quỹ đất ở đã có hạ tầng thuộc khu số 01 dự án Khu dân cư 143ha phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 để phục vụ tái định cư cho dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Biên bản số 001/BB-PTN-QLN ngày 28/8/2006 của Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 2 bàn giao nền nhà tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc dự án Khu dân cư số 1-143ha, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

c) Pháp lý gói 2

- Biên bản ngày 26/12/2008 của Công ty TNHH MTV XD&KD nhà Phú Nhuận về  bàn giao 37 nền nhà dự án 174ha Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợ, Quận 2.

- Hợp đồng Kinh tế số 07/04/HĐ-QLDA ngày 29/7/2004 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư Thủ Thiêm về việc chuyển nhượng quỹ đất ở đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Khu dân cư 174ha phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 để phục vụ tái định cư cho dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

d) Pháp lý gói 3 đến gói 20

          - Hợp đồng Kinh tế số 21/04/HĐ-QLDA ngày 20/12/2004 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư Thủ Thiêm về việc chuyển nhượng 50ha đất cụm III thuộc dự án khu công nghiệp Cát Lái cũ, Quận 2 để phục vụ tái định cư cho dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

          - Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND TP về giao đất cho Công ty CP Đầu tư và dịch vụ TPHCM (Invesco) tại phường Cát Lái, quận 2 để đầu tư xây dựng Khu dân cư.

          - Biên bản số 03/BB-DA-KH ngày 04/04/2008 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư Thủ Thiêm về bàn giao nền nhà dự án 50ha Cụm III Khu công nghiệp Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2.

          - Biên bản số 14/BB-Invesco ngày 31/10/2008 của Công ty CP Đầu tư& dịch vụ TPHCM về  bàn giao hồ sơ kỹ thuật để tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nền nhà tái định cư (Khu 50ha)- thuộc dự án Khu dân cư 153ha Cát Lái tại phường Cát Lái, Quận 2.

          - Công văn số 1396/UBND-QLĐT ngày 02/05/2013 của UBND Quận 2 về đặt tên đường tạm cho dự án Khu dân cư Cát Lái diện tích 152,92ha phường Cát Lái, Quận 2.

7. Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm của từng gói đấu giá.

8. Thông báo bán đấu giá được đăng trên báo: Sài Gòn giải phóng và báo Tuổi trẻ.

9. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2017.

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 01 tháng 12 năm 2017

- Gói số 1 đến gói số 10: Từ 09 giờ 00  đến 11 giờ 30.

- Gói số 11 đến gói số 20: Từ 14 giờ 00  đến 17 giờ 00.

11. Xem tài sản xin liên hệ: Chị Mai: 0909.342.481.

12. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại :028.38.119.849 – 028.110.957 – 028.115.845 hoặc có thể tham khảo thông tin trên trang web Trung tâm : http://www.daugiatphcm.com.

13. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Theo hướng dẫn Sở Tài chính tại văn bản số 8349/STC-NS ngày 23/10/2017 của Sở Tài chính Về thông báo giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 586 nền đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Cát Lái, Quận 2.

(Đính kèm file Bản đồ vị trí 586 nền đất)

  

Gói 1: (thông báo đấu giá tài sản)

 

Gói 2: nền I14, I18 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 3: Lô C2-01 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 4: Lô C2-04 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 5: Lô C2-05 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 6: Lô C2-06 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 7: Lô C3-01 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 8: Lô C3-02 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 9: Lô C3-03 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 10: C3-06 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 11: Lô C4-01 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 12: Lô C4-02 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 13: Lô C4-03 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 14: Gói C5-06 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 15: Gói C5-07 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 16: Lô C5-08 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 17: Lô C5-09 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 18: Lô C5-11 (thông báo đấu giá tài sản)

Gói 19: Lô C5-12 (thông báo đấu giá tài sản)

- Gói 20: Lô C5-13 (thông báo đấu giá tài sản)

Bản đồ tổng thể gói 3 đến gói 20

TTPTQĐ