Đấu giá QSDĐ

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất

Khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất:

 1. Tên khu đất: diện tích 6.204,4m² tại Trung tâm thương mại ven song Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7- đã đấu giá QSDĐ
 2. Địa chỉ: Trung tâm Thương mại ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7
 3. Vị trí: thuộc Thửa 16, Tờ bản đồ số 29, Bộ Địa chính phường Tân Phong, Quận 7 (theo tài liệu năm 2004).
 4. Diện tích: 6.204,4m²
 5. Ranh giới: Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 67302.KĐ/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28 tháng 5 năm 2014.
 6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 7. Thời gian thuê: 50 năm
 8. Công trình trên đất: Không có
 9. Thông tin quy hoạch: Theo công văn số 1365/BQLKN-QHXD nagỳ 12 tháng 9 năm 2013 của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố với chức năng sử dụng của khu đất là  đất thương mại, dịch vụ.
 10. Hồ sơ pháp lý tài sản:

-  Công văn số 3504/UBND-ĐTMT ngày 11/7/2013 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh về thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân thuận đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4 – thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố;

-  Biên bản ngày 15/8/2013 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận bàn giao khu đất khoảng 6.227,5m2 thuộc Trung tâm Thương mại ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4 – thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố tại phường Tân Phong, Quận 7;

-  Bản đồ hiện trạng vị trí số 118710/ĐĐBĐ ngày 25/4/2014 do Trung tâm Đo đạc bản đồ lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh kiểm duyệt ngày 28/5/2014;

-  Công văn số 1365/BQLKN-QHXD ngày 12/9/2013 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.Hồ Chí Minh về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu đất 6.227,5m2 thuộc Khu dân cư Ven sông - Đô thị mới Nam thành phố tại phường Tân Phong, Quận 7;

-  Công văn số 233/BQLKN-ĐĐMT ngày 03/3/2014 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.Hồ Chí Minh về đề nghị đưa phần diện tích trạm biến thế hiện hữu ra khỏi khu đất Trung tâm Thương mại – Dịch vụ thuộc dự án khu dân cư Ven sông tại phường Tân Phong, Quận 7;

-  Quyết định số 4739/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh về duyệt giá trị quyền sử dụng đất 6.204,4m2 tại Trung tâm Thương mại Ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7 theo giá thị trường để thực hiện thủ tục bán đấu giá;

-  Công văn số 8960/STC-NS ngày 02/10/2014 của Sở Tài Chính TP.Hồ Chí Minh về thực hiện thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất 6.204,4m2 tại Trung tâm Thương mại Ven sông Tân Phong thuộc Khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7.

-  Công văn số 7060/UBND-ĐTMT ngày 30/12/2014 của UBND Thành phố về tiếp tục bán đấu giá quyền sử dụng đất 6.204,4m² tại Trung tâm Thương mại Ven song Tân Phong thuộc khu chức năng số 4, phường Tân Phong, Quận 7.

 1. Giá khởi điểm đấu giá: 70.897.679.000 đồng (Bảy mươi tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng).
 2. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.
 3.  Thông báo bán đấu giá được đăng trên báo: Báo Sài gòn Giải phóng và Báo Tuổi trẻ.
 4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ:
 5. Thời hạn đăng ký: Từ ngày 08/01/2015 đến 16 giờ 00 ngày 06/02/2015.
 6. Thời gian tổ chức đấu giá (đã đấu giá vào ngày): Vào lúc 09 giờ 00 ngày 12/02/2015
 7. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013;

b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

 1. Xem tài sản xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Bích Nhật, điện thoại: 0912751730
 2. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh, số 19/5/ Hoàng Vệit, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM.
 3. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Ngay sau khi trúng đấu giá, người mua nộp tiếp 10% so với giá khởi điểm (không kể tiền đặt trước), số còn lại nộp đủ trong thời hạn 24 ngày kể từ ngày mua trúng đấu giá tài sản
 4. Thời hạn nhận tài sản: 10 ngày, kể từ ngày người mua tài sản nộp đủ tiền.