Đấu giá QSDĐ

Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 3-9 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm , phường An Khánh, Quận 2

Các bài viết khác