Đấu giá QSDĐ

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (thay thế Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (tải về)

TTPTQĐ

Các bài viết khác