Đấu giá QSDĐ

Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô

Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 (trong đó bao gồm 3.790 căn hộ) thuộc Khu 38,4ha, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức  (tải về)

TTPTQĐ

Các bài viết khác