Đấu giá QSDĐ

Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 3-5 thuộc Khu chức

Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức

tải Quyết định

Các bài viết khác