Đấu giá QSDĐ

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-12 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm (trước là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-12 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm (trước là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-12 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (thay thế Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố) và Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh tên đơn vị hành chính tại quyết định số 1551/QĐ-UBND, 1552/QĐ-UBND, 1553/QĐ-UBND và 1554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021

     * Ranh giới, vị trí, diện tích khu đất: Lô đất có ký hiệu 3-12 diện tích 10.059,7 m2 thuộc một phần thửa số 2, tờ bản đồ số 64, Bộ Địa chính phường An Khánh, Quận 2 (nay là phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức) (Theo Bản đồ trích đo Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2012) xác định tại Bản đồ vị trí số 8503-3-12/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 09 tháng 12 năm 2019.

     * Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và Kế hoạch sử dụng đất: Quyết định số 1015/QĐ-BQL ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc (phần nội dung quy hoạch, kiến trúc, giao thông của 12 lô đất ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 4-3, 4-4, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14, 4-17) thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức); Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức); Công văn số 207/BQL-QHKT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Công văn số 610/BQL-QHKT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

     * Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị {Khu nhà ở chung cư hỗn hợp (đất dân cư đa chức năng) có bố trí kết hợp chức năng thương mại – dịch vụ}.

     * Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

     * Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ thời điểm có hiệu lực của Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổ định lâu dài.

     * Tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại lô đất

Hạ tầng kỹ thuật xung quanh 04 lô đất ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc –Nam (Khu chức năng số 3 và số 4) do Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm làm Chủ đầu tư thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm đang triển khai thi công cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, thông tin liên lạc) xung quanh 04 lô đất nêu trên.

Sau khi có kết quả đấu giá, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ hướng dẫn, thông tin cho người trúng đấu giá về việc kết nối hạ tầng cho lô đất đấu giá.

     * Tình trạng pháp lý tài sản: (toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá được phát hành kèm theo hồ sơ đấu giá)

 

Xem thông tin chi tiết

Các bài viết khác