TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 7,9ha phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 7,9ha phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

1. Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 7,9ha phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. 2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất; 3. Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xem tiếp Xem chi tiết