TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông tin hoạt động

Tuyển dụng viên chức năm 2022

Tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Xem tiếp Xem chi tiết
Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết
Kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo số 06/TB-HĐ ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết