TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông tin hoạt động

Tuyển dụng viên chức năm 2022

Tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Xem tiếp Xem chi tiết
Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết
Kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo số 06/TB-HĐ ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo về việc tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo về việc tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thực hiện theo nội dung Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 16 tháng 5 năm 2022 của hội đồng tuyển dụng viên chức - Sở Tài nguyên và Môi trường về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Thông báo số 03/TB-HĐ ngày 17 tháng 5 năm 2022 về công bố hình thức, nội dung và tài liệu tham khảo vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất;

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tên tài sản: 01 xe ô tô bán tải; Nhãn hiệu: Ford Ranger 2AW, số máy WLAT580526, số khung: THDFDCMRRD5R04110; Năm sản xuất: 2005, nước sản xuất: Việt Nam, BKS: 50M-002.69

Xem tiếp Xem chi tiết