TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông tin hoạt động

Trung tâm Phát triển quỹ đất tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất tuyển dụng viên chức

Tổng số lượng viên chức cần tuyển: 05 người tại 03 vị trí việc làm và số người làm việc từng vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

Xem tiếp Xem chi tiết
Tọa đàm với chủ đề “Hướng về Gạc Ma linh thiêng trong những ngày tháng Ba lịch sử”

Tọa đàm với chủ đề “Hướng về Gạc Ma linh thiêng trong những ngày tháng Ba lịch sử”

Buổi giao lưu với Anh hùng Nguyễn Văn Lanh là cơ hội để toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất và Hội cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường hiểu biết thêm về trận chiến lịch sử Gạc Ma năm 1988.

Xem tiếp Xem chi tiết
Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo tuyển viên chức năm 2020

Thông báo tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-STNMT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 và Công văn số 3209/STNMT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu: - Tên gói thầu: xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị - Tên dự toán mua sắm: sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết