Thông tin hoạt động

Buổi huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 06/4/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2018. Tham dự khai mạc Buổi tập huấn có ông Võ Công Lực – Giám đốc Trung tâm và toàn thể CBVC Trung tâm; Thượng úy Đỗ Ngọc Đức - Phòng tham mưu — Cảnh sát PCCC Thành phố - Giảng viên Buổi tập huấn.

Buổi tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ viên chức Trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, nâng cao hiểu biết về an toàn PCCC, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Một số hình ảnh về buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTPTQĐ