Thông tin hoạt động

Buổi phát động công trình thanh niên năm 2017 “thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn’:

Nhằm triển khai việc phân loại rác tại nguồn cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, ngày 10/8/2017,  Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chi đoàn Trung tâm thực hiện buổi phát động công trình thanh niên năm 2017 của Chi đoàn Trung tâm với nội dung “Thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”’

Trong buổi phát động Cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã được nghe đại diện của Phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) tuyên truyền về lợi ích và phương pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Ông Võ Công Lực - Giám đốc Trung tâm cũng đã trao tặng cho Chi đoàn một số thùng chứa rác để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Trung tâm.

 

 

 

 

 

 

TTPTQĐ