Thông tin hoạt động

Công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tham gia Hội thi “Nâng cao đạo đức công vụ” năm 2017

Ngày 14/6/2017, Công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất đại diện cho Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thi “Nâng cao đạo đức công vụ” năm 2017 tại cụm thi đua số 02 do Công đoàn Chi cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thi nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức về đạo đức công vụ góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đầy đủ phẩm chất, năng lực, rèn luyện kỹ năng hoạt động nhất là kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền vận động, phát huy sáng kiến trong quản lý điều hành và nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi 07 chương trình đột phá của Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

Một số hình ảnh trong Hội thi:

 

 

 

TTPTQĐ