Thông tin hoạt động

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2017 – 2019

Đại hội Chi đoàn báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2016 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019 và thảo luận, góp ý phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2019.

Đ/c Nguyễn Viết Vũ – Bí thư  Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Đại hội: “Trung tâm cần tổ chức những buổi tọa đàm giữa Đoàn viên Chi Đoàn và cấp Uỷ (diễn đàn Đảng với Thanh niên) để chi bộ nắm bắt được tình hình. Thực hiện định hướng công tác Đoàn gắn với công tác chuyên môn: 07 chương trình đột phá của Thành phố”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 05 đ/c: Nguyễn Hà Thế Vân – Bí thư chi đoàn, Trần Thị Mai Chi – Phó Bí thư chi đoàn, Nguyễn Ngọc Tân – Ủy viên , Trần Đại Lộc – Ủy viên, Nguyễn Thị Hằng Thương – Ủy viên.

Hội nghị cũng đã thống nhất  công bố danh sách đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 10 đ/c chính thức:  Phan Quang Ân, Nguyễn Thị Hồng Chi, Trần Thị Mai Chi, Trần Đại Lộc, Diệp Mỹ Ngân, Nguyễn Ngọc Tân, Cao Trường Thọ, Nguyễn Thị Hằng Thương, Nguyễn Hà Thế Vân, Nguyễn Nhật Viên và 02 đ/c dự khuyết : Đoàn Thùy Giang, Nguyễn Phước Đăng Hưng.

 


TTPTQĐ