Thông tin hoạt động

Đại hội chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2019 - 2022

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 nhằm  đánh giá hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Thành phần tham dự gồm có: Chi ủy, Ban Giám đốc, Phó Bí thư Chi Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường và toàn thể đoàn viên Chi đoàn.

Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Chi đoàn giai đoạn 2017 – 2019, đánh giá tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2017 – 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTPTQĐ