Thông tin hoạt động

Đại hội Công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2017-2022

       Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, được sự nhất trí, chỉ đạo của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, ngày 19/6/2017 Công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

       Đến dự Đại hội có  đồng chí  Võ Công Lực Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Trí Bửu  - Phó Giám đốc Trung tâm , đồng chí Tôn Hưng Minh Hà – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm và toàn thể các đồng chí công đoàn viên trong đơn vị.

       Đại hội được nghe báo cáo tổng kết Công tác công Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động công Đoàn nhiệm kỳ mới 2017-2022, báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2012-2017 và các ý kiến tham luận của các đồng chí công đoàn viên. Đại hội đã sáng suốt bầu được BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 đồng chí, là các công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, gồm có:

      – Đồng chí Trương Thị Thùy Dung,

      – Đồng chí Đỗ Hữu Tâm,

      – Đồng chí Đào Nhật Tân,

      – Đồng chí Nguyễn Kim Toàn,

      – Đồng chí Nguyễn Hà Thế Vân.

      Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu ra 7 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở thành Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

 

 

 

TTPTQĐ