Thông tin hoạt động

Diễn đàn Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng và tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho Đoàn viên thanh niên Trung tâm Phát triển quỹ đất

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 23/02/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018 và thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018), Ban Chấp hành chi Đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tổ chức “Diễn đàn Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” và kết hợp tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho các bạn Đoàn viên thanh niên với mục đích tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018).

Trong buổi diễn đàn,Chi ủy Trung tâm và Đoàn viên thanh niên đã cùng nhau trao đổi các nội dung liên quan đến sự quan tâm của Chi ủy Trung tâm dành cho Đoàn viên thanh niên; Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới, từ đó xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc và trên bước đường hội nhập quốc tế;Hướng bồi dưỡng đoàn viên và triển khai công tác phát triển Đảng của Chi uỷ cho Đoàn viên ưu tú và Đoàn viên thanh niên; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn Trung tâm; Suy nghĩ, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên đối với Đảng …

 

 

 

 

 

 

 

TTPTQĐ