Thông tin hoạt động

Kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo số 06/TB-HĐ ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả điểm thi vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tải Thông báo

 

TTPTQĐ