Thông tin hoạt động

Lễ Tổng kết năm 2017 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Đến tham dự Đại hội có đồng chí  Võ Công Lực Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Trí Bửu  - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc  , đồng chí Đỗ Hữu Tâm – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể CBVC Trung tâm

Hội nghị đã nghe báo cáo và thông qua các nội dung:

- Tổng kết hoạt động năm 2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ năm 2018 cho toàn thể Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm.

- Bầu Ban Thanh tra nhân dân

- Kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã đ­ược phát động, triển khai năm 2017, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm 2018.

- Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBVC.

- Ban hành Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018, phát động phong trào thi đua trong CBVC. 

 

 

 

 

 

 

TTPTQĐ