Thông tin hoạt động

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Giám đốc Trung tâm tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

2. Phân công thành viên Tổ tiếp công dân chịu trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên theo lịch cụ thể:

Stt

Thành viên

 tổ tiếp công dân

Chức vụ

Số đt

Thời gian trực thường xuyên

1

Ông Tôn Hưng Minh Hà

Trưởng Phòng Dịch vụ và Thông tin đất đai

0903.741963

Tháng 1/2023

2

Ông Trần Trọng Nghĩa

Trưởng Phòng Phát triển quỹ đất

0913.802930

Tháng 2/2023

3

Ông Phạm Quang Khải

Phó Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất

0933.686868

Tháng 3/2023

4

Ông Tôn Hưng Minh Hà

Trưởng Phòng Dịch vụ và Thông tin đất đai

0903.741963

Tháng 4/2023

5

Ông Trần Trọng Nghĩa

Trưởng Phòng Phát triển quỹ đất

0913.802930

Tháng 5/2023

6

Ông Phạm Quang Khải

Phó Trưởng Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất

0933.686868

Tháng 6/2023

 * Điện thoại liên hệ: 028 22101766 (Trung tâm Phát triển quỹ đất).

 * Địa điểm tiếp dân: phòng Tiếp công dân Trung tâm Phát triển quỹ đất, 8bis Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.