Thông tin hoạt động

Thông báo về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Địa chỉ: 8 bis Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tài sản, khởi điểm

- Tên tài sản: 01 xe ô tô bán tải; Nhãn hiệu: Ford Ranger 2AW, số máy WLAT580526, số khung: THDFDCMRRD5R04110; Năm sản xuất: 2005, nước sản xuất: Việt Nam,  BKS: 50M-002.69

- Giá khởi điểm: 87.610.000đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

 (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu sáu trăm mười ngàn đồng chẵn).

 

tải thông báo

 

TTPTQĐ