Thông tin hoạt động

Tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày 09/03/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể Cán bộ, viên chức Trung tâm.

Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 1, Cán bộ, viên chức Trung tâm được tuyên truyền về Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản có liên quan, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy, cách thoát hiểm trong lúc xảy ra sự cố.

Định kỳ hằng quý, Trung tâm sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho Cán bộ, viên chức Trung tâm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như khả năng xử lý khi xảy ra sự cố liên quan đến cháy, nổ.