Tin tức

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu:
- Tên gói thầu: xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị
- Tên dự toán mua sắm: sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

TTPTQĐ