Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn 4313/STNMT-TTPTQĐ ngày 05/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về góp ý dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố

Số ký hiệu 4313/STNMT-TTPTQĐ
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM
Loại văn bản Công văn
Thời gian ban hành 05/6/2019
Trích yếu Công văn 4313/STNMT-TTPTQĐ ngày 05/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về góp ý dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố
Tải về Tệp đính kèm download