Văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số ký hiệu Dự thảo 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TPHCM
Loại văn bản Quy chế
Thời gian ban hành
Trích yếu Dự thảo Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tải về Tệp đính kèm download