Văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số ký hiệu dự thảo
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Thời gian ban hành dự thảo
Trích yếu Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải về Tệp đính kèm download