Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu 1997/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Thời gian ban hành 01/08/2016
Trích yếu Quyết định về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải về Tệp đính kèm download