Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình Dự thảo Quy chế Phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số ký hiệu dự thảo
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Tờ trình
Thời gian ban hành dự thảo
Trích yếu Tờ trình Dự thảo Quy chế Phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải về Tệp đính kèm download