TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Liên hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ: Số 2, đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 22101766

Fax: (08) 39252028

Email: ttptqd.stnmt@tphcm.gov.vn

Website: http://www.ttptqd-hochiminhcity.gov.vn