TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Tin tức

Quyết định phê duyệt về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất số 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức

Quyết định phê duyệt về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất số 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức

Quyết định phê duyệt về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất số 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu: - Tên gói thầu: xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị - Tên dự toán mua sắm: sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Xem tiếp Xem chi tiết
Quy trình thu hồi đất theo Luật đất đai 2013

Quy trình thu hồi đất theo Luật đất đai 2013

Nhằm phục vụ cho nghiệp vụ thu hồi đất và trình tự xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phòng Thu hồi đất xây dựng 3 quy trình theo từng trường hợp thu hồi đất như sau:

Xem tiếp Xem chi tiết