TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông tin hoạt động

Tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy

Tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày 09/03/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể Cán bộ, viên chức Trung tâm.

Xem tiếp Xem chi tiết