TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đấu giá qsdđ

Quỹ nhà 1.570 căn hộ tại các lô đất R4, R5 thuộc khu 38,4 ha, phường Bình Khánh, Quận 2.

Quỹ nhà 1.570 căn hộ tại các lô đất R4, R5 thuộc khu 38,4 ha, phường Bình Khánh, Quận 2.

Đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, kêu gọi đầu tư trong nước và ngoài nước thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Xem tiếp Xem chi tiết
Quỹ nhà 2.220 căn hộ tại các lô đất R1, R2, R3 thuộc khu 38,4 ha, phường Bình Khánh, Quận 2

Quỹ nhà 2.220 căn hộ tại các lô đất R1, R2, R3 thuộc khu 38,4 ha, phường Bình Khánh, Quận 2

Đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, kêu gọi đầu tư trong nước và ngoài nước thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Xem tiếp Xem chi tiết