TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông tin hoạt động

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng lần 2

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng lần 2

Căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng lần 2 năm 2019 như sau:

Xem tiếp Xem chi tiết
Buổi huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Buổi huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 16/5/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2019. Tham dự khai mạc Buổi tập huấn có ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm và toàn thể CBVC Trung tâm; Thượng úy Bùi Hoàng Ngọc Diễm – Cán bộ HDKT AT PCCC – Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Quận 1 - Giảng viên Buổi tập huấn.

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019

Xem tiếp Xem chi tiết
Buổi huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Buổi huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 06/4/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2018. Tham dự khai mạc Buổi tập huấn có ông Võ Công Lực – Giám đốc Trung tâm và toàn thể CBVC Trung tâm; Thượng úy Đỗ Ngọc Đức - Phòng tham mưu — Cảnh sát PCCC Thành phố - Giảng viên Buổi tập huấn.

Xem tiếp Xem chi tiết
Diễn đàn Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng  và tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho Đoàn viên thanh niên Trung tâm Phát triển quỹ đất

Diễn đàn Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng và tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho Đoàn viên thanh niên Trung tâm Phát triển quỹ đất

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 23/02/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018 và thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018), Ban Chấp hành chi Đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tổ chức “Diễn đàn Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Xem tiếp Xem chi tiết